ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (ВИРОБНИКА КТЗ)

пошук здійснюється за символами коду WMI (комбінація великих латинських літер та арабських цифр),
кодом ЄДРПОУ або ІПН (для фізичної особи-підприємця)

Для отримання інформації стосовно суб'єкта господарювання введіть пошуковий запит та натисніть кнопку "Пошук" або "Enter".

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (ВИРОБНИКА КТЗ)
Символи коду WMI Дата присвоєння коду WMI Дата припинення використання коду WMI Повне та скорочене найменування* Місцезнаходження* Код ЄДРПОУ або ІПН (для ФОП)

Примітка: * - на дату видачі Свідоцтва про присвоєння коду WMI

Приклади відображення символів коду WMI в структурі ідентифікаційного номера КТЗ (VIN)

• виробництво КТЗ більше 500 од. на рік:

Позиція VIN:

Y 6 D * * * * * * * * * * * * * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

• виробництво КТЗ до 500 од. на рік:

Позиція VIN:

Y 6 9 * * * * * * * * A 7 1 * * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17